Zdrowy styl życia dla cukrzyka

Cukrzyca jest dzisiaj jedną z głównych chorób cywilizacyjnych, która coraz liczniej dotyka społeczeństwa całego świata. Przyczyna takiego stanu rzeczy tkwi dzisiaj przede wszystkim w niezdrowym stylu życia, jaki prowadzą przede wszystkim ludzie żyjący w rozwiniętych krajach.